POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu internetowego. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego pobierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: L.C.A. sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem: Bielowicko 127, 43-386 Bielowicko, NIP 9372733092, REGON 388028319, KRS 0000880564

3. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, posiadamy procedury i zalecenia, które mają na celu zapobiec udostępnienie w/w danych, osobom do tego nieupoważnionym. Nadzorujemy ich zgodność odpowiednio z obowiązującymi postanowieniami Kodeksu cywilnego i odpowiednimi ustawami prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Wynika to z przestrzegania w/w ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Sklep internetowy pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Klientów informacje w dostępnych formularzach.

6. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe osób fizycznych:

a) imię oraz nazwisko lub nazwa firmy/instytucji,

b) adres zamieszkania (ulica, numer domu/ lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto),

c) numer telefonu,

d) adres poczty elektronicznej,

e) numer NIP, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych, które niezbędne są do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8. Dane Osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

9. Dane podane w formularzu są przetwarzane zgodnie z celem wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania wysyłki towaru do Klienta.

10. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być wyłącznie wybrani przewoźnicy/pośrednicy realizujący wysyłkę towaru, celem dostarczenia przesyłki do Klienta.

11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, Sklep internetowy udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności celem dokonania transakcji.

12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji danych, a także zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

13. Dane osobowe przekazane do zawarcia Umowy Sprzedaży są przetwarzane w czasie niezbędnym do wykonania tejże umowy. Dane osobowe udostępnione na cele marketingowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

15. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Sklep Internetowy vinoteka.podhale.pl narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki cookies „ciasteczka”, czyli dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Klient korzysta ze Sklepu internetowego.

Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu optymalizacji działania Sklepu internetowego, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

Pliki cookies rejestrują aktywność Klienta, rozpoznając urządzenie, dzięki czemu Sklep internetowy wyświetlany jest w zoptymalizowany sposób.

Informujemy, iż ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Sklepie internetowym lub doprowadzić do nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.